MB70-HI

Ring oss

405 71 633

MB-70HI profilenene for dører og vinduer er bygd opp med en termisk barriære. Den termiske isolasjonen i rammen i dette systemet er vesentlig høyere enn isolasjon i basesystemet MB-70. U-verdi for konstruksjoner av MB-70HI-systemet varierer mellom 1.11 og 2.3 W/m2K.